Malý státní znak

Malý státní znak


Malý státní znak: červený štít se stříbrným dvouocasým lvem ve skoku ze zlatou korunou a zlatou zbrojí.

Byl užívaný Přemyslovci již v 13. století, státním znakem je od roku 1918. Dnes je používán na místech, kde dochází k rozhodnutí ze státní moci. Např. na razítkách a pečetidlech úřadů státní správy a samosprávy nebo na cedulích označujících památné stromy. Malý státní znak se také používá k označení sídel orgánů, na které byly pověřeny výkonem státní moci - advokáti, exekutoři, hygienické stanice a pod.

V období socialismu byl stylizovaný lev umístěn na neheraldický prvek - husitskou pavéza, nad hlavou měl místo koruny rudou pěticípou hvězdu.