Státní hymna

Kde domov můj? je česká státní hymna. Užívá se od rozpadu Československa v roce 1992, již v roce 1990 však byla oficiálně prohlášena i za hymnu České republiky uvnitř federace. Před rozdělením tvořila zároveň první část československé hymny, následována první slokou nynější hymny slovenské (Nad Tatrou sa blýska). Píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v roce 1834. Hudbu k ní složil František Škroup. Rychle zlidověla a získala postavení národní písně. Hymnu tvoří pouze první sloka písně; druhá je dnes téměř neznámá. (Viz např. parodii v Pravém výletu pana Broučka do měsíce od Svatopluka Čecha z roku 1888.)
Slova písně
Jako hymna se užívá pouze první sloka

Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Kde domov můj,
kde domov můj?
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!