Státní pečeť

pecet


Státní pečeťČeské republiky se používá k ověřování mezinárodních smluv, opatruje ji prezident republiky. Je tvořena velkým státním znakem podloženým lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je nápis Česká republika. Vznikla z pečeti Českého království z let 1429-32, vychází ze středověké tradice, kdy měl každý panovník svoji vlastní pečeť.