Velký státní znak

Velký státní znak


Velký státní znak reprezentuje spojení všech historických zemí státu:

  • Čechy (červené pole: 2 × stříbrný dvouocasý lev ve skoku),
  • Morava (modré pole: stříbrno-červeně šachovaná orlice ze zlatou korunou),
  • Slezsko (černá orlice se zlatou korunou ve zlatém poli).

Slouží k vnější reprezentaci státu, označení budov, státních orgánů, úřadů. Vychází z heraldické symboliky Habsburské monarchie pro České království (12.-13. st.). V této podobě byl schválen v roce 1990