Vlajka

svislaq

 
Popis a věšení
 Vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Při vodorovném věšení směřuje klín vpravo z pohledu pozorovatele, t.j. modrý klín je v levé části a špička ukazuje vpravo. Pokud se vlajka věší svisle, je bílý pruh vlevo z pohledu pozorovatele (nikoli naopak, jak bohužel často vídáme) a klín směřuje vždy dolů.

Vlajka


 

Historie


 Historickými barvami Českých zemí byly červená a bílá, podobně jako u sousedního Polska. V dobách národního obrození se začaly razit myšlenky panslovanské, které měly za následek rozšíření bikolóry o třetí barvu, kterou se stala modrá (existují dva výklady - jeden uvádí, že se jedná o barvu Slovenska, druhý hovoří převzetí ruské trikolóry).
 1918-1920
Po vyhlášení nezávislé Československé republiky roku 1918 vyvstal problém mít jako nezávislý stát vlajku, která by mohla stát reprezentovat ve světě. Speciálně určená komise dostala na popud univerzitního profesora G. Friedricha roku 1919 úkol vytvořit návrh vlajky. Bylo vytvořeno několik návrhů, ze kterých nejvíce kladných ohlasů sklidil návrh na horizontální bikolóru, která byla doplněna modrým klínem, který sahal do 1/3 vlajky. Po úpravách byl klín prodloužen a sahá do 1/2 vlajky. Podoba vlajky byla následně poslanci dne 30. března 1920 v 18:45 vyhlášena a uznána a stala se na dlouhá léta oficiální vlajkou Československa a Česka (vlajka platí dodnes).
 

protektorat

Vlajka pozbyla částečně platnosti jen za německé okupace Českých zemí v dobách Protektorátu Čechy a Morava mezi lety 1939-1945, kdy platila vlajka se třemi horizontálními pruhy. Tato vlajka vycházela z barev ústavy z roku 1920.

 Po rozpadu federativního Československa původní československou vlajku převzala Česká republika jako jeden z nástupnických států. Tento krok však byl v rozporu s dohodami mezi českou a slovenskou politickou reprezentací i se zákonem o rozpadu federeace . Pro zachování integrity barev byla modrá barva interpretována jako barva jedné z historických zemí Moravy, která pod modrou barvou v historii vystupovala na bojištích.