Vlajka prezidenta republiky

president


Vlajka prezidenta republiky (prezidentská standarta) je státním symbolem České republiky. Definuje ji zákon číslo 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky: "(1) Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi."

Jediným legálním uživatelem standarty je prezident České republiky. Podmínky použití stanovuje zákon číslo 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky: "Vlajku prezidenta republiky lze užít k označení a) sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice, b) dopravního prostředku používaného prezidentem republiky."

Heslo "Pravda vítězí" bylo užíváno již v husitských dobách. V letech 1990-1993 byl kvůli politické neutrálnosti nápis zapisovaný latinsky: "Veritas Vincit". V dobách první republiky byl na standartě velký státní znak.